Aktualności

  • 29-12-2016

Rozstrzygnięcie konkursu

27 grudnia 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn.:
„Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie prowadzenia żłobka" (Zarządzenie Nr 0050/159/2016 Burmistrza Szprotawy z dnia 29 listopada 2016 r.).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją