Aktualności

  • 24-01-2017

SZANOWNI ROLNICY!

Od 1 do 28 lutego 2017 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Stawka zwrotu podatku od 1 litra oleju napędowego w 2017 r. wynosi 1,00 zł.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
 
Druki wniosku (pobierz) dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szprotawie lub w biurze nr 9a, I piętro.
 
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w kwietniu 2017 r., przelewem na podany rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją