Aktualności

  • 24-01-2017

Lubuski Program BRD 2016 – 2025

Lubuska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła do realizacji Lubuski Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2016 – 2025.
Program opracował Zespół Autorski Zakładu Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, na zlecenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Zielona Góra oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Gorzów Wlkp.
Celem opracowania Programu jest ustalenie przyczyn niskiego poziomu brd oraz jego skutków w województwie lubuskim oraz wypracowanie kierunków działań w celu poprawy tej sytuacji.

Publikujemy Lubuski Program BRD 2016 – 2025.
Lubuski Program Realizacyjny 2016 – 2017 zatwierdzony do realizacji uchwałą nr 2/2017
 
Więcej informacji na temat programu i Lubuskiej Rady BRD znajduje się na stronie http://www.zgora.wordy.pl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją