Aktualności

  • 15-02-2017

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa.
Podczas prac nad Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa prowadzono szerokie konsultacje. Odbyło się około 12 tys. spotkań, w których uczestniczyło 217 tys. osób. Narzędzie to nadal jest na bieżąco uaktualniane i rozwijane. Korzystając z Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa należy równocześnie pamiętać, że w nagłych wypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji, nadal należy dzwonić na numery alarmowe 112 lub 997.            
 
Więcej informacji na stronie internetowej Policji http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html .

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją