Aktualności

 • 20-02-2017

Sesja Rady Miejskiej

W piątek, 24 lutego br., o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie rozpocznie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia i 7 lutego br.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, tj. od 26 stycznia do 23 lutego br.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Szprotawie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Szprotawa za 2016 rok.
 7. Informacja na temat sytuacji szprotawskiej lecznicy oraz dalszego funkcjonowania szpitala w Szprotawie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy;
  - zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawy;
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Szprotawy;
  - zmieniająca uchwałę nr XXXV/233/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Gozdnicy na 2017 r.;
  - zmiany uchwały nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy;
  - nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Kopernia.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Oświadczenia.
 12. Informacje.
 13. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją