Aktualności

  • 23-02-2017

Wsparcie finansowe NGO

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza kolejne grupy organizacji pozarządowych po sięgnięcie po środki, które wesprą ich działalność statutową.
W ramach konkursów „Generator Innowacji i „Seniorzy w akcji”, realizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, środki finansowe otrzymać mogą organizacje senioralne. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie lubuskie.pl.
 
Do podziału pomiędzy organizacjami jest również 200 tys. zł, w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie działań w zakresie promocji Województwa Lubuskiego, podczas wydarzeń sportowych odbywających się w kraju i za granicą. Oferty składać należy do 16 marca br. Szczegóły dotyczące konkursu na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją