Aktualności

  • 22-03-2017

Konkurs ofert rozstrzygnięty

W piątek, 17 marca br. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
  • ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (Zarządzenie Nr 0050/13/2017 Burmistrza Szprotawy z dnia 7 lutego 2017 r.);
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (Zarządzenie Nr 0050/13/2017 Burmistrza Szprotawy z dnia 7 lutego 2017 r.).
 
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją