Aktualności

  • 10-04-2017

Szprotawa z misją gospodarczą do USA

Dwie szprotawskie firmy - SIMA Profile Elewacyjne Andrzej Teśluk i FULL-DESIGN Krzysztof Buchowski zakwalifikowały się do udziału w misji gospodarczej do USA/ Miami połączonej z udziałem w targach Camacol’s Hemispheric Congress.
Misja planowana jest w terminie 4-9 czerwca 2017 r. i w 85% finansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją