Aktualności

  • 27-04-2017

Ruszył nabór wniosków „Działaj Lokalnie”

Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza konkurs grantowy w ramach X Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2017 rok.
W ramach tej edycji wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.
 
Dofinansowanie otrzymają te projekty, które:
  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  • proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
Realizacja inicjatyw przez lokalne organizacje ubiegające się o dotację będzie możliwa w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Pula środków na realizację inicjatyw wynosi, co najmniej 65 tys. zł.
 
Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą się ubiegać o dotacje do 6 tys. zł na realizację zadania służącego dobru wspólnemu.
 
Wnioski na realizację inicjatyw lokalnych, organizacja powinna złożyć w terminie od 26 kwietnia 2017 r. do dnia 26 maja 2017 r., do godz. 23:59 jedynie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków aplikacyjnych. Generator wniosków dostępny pod linkiem
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją