Aktualności

  • 04-05-2017

„Magdalenki” dla wszystkich organizacji?

Szprotawa rozpoczęła kolejną, kilkumilionową inwestycję, dzięki otrzymanej unijnej dotacji na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji. W miejscu dawnego budynku klasztoru „Magdalenek” ma powstać Centrum Aktywności Społecznej.
7 kwietnia br. przekazane zostały klucze do budynku Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu – Zakładowi Instalacji Sanitarnych C.O i Gazowych Kubik Józef ze Szprotawy.
Do końca sierpnia przyszłego roku, w wyniku intensywnych prac renowacyjnych, w budynku tym powstanie Centrum Aktywności Społecznej. Będzie ono miejscem aktywizacji i integracji międzypokoleniowej szprotawian. W zrewitalizowanym budynku będzie można poznać historię Szprotawy i okolic, napić się kawy, a także uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
Inwestycja będzie polegała na przebudowie z rozbudową istniejącego budynku klasztoru Magdalenek wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz zmianą sposobu jego użytkowania. Istniejące pomieszczenia zostaną gruntownie przebudowane,  dobudowany zostanie budynek parterowy i zewnętrzna winda. Na nowo zostanie zagospodarowany teren wokół „Magdalenek”, powstaną chodniki, schody, letni ogródek, parking oraz oświetlenie zewnętrzne. Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 5.143.795,74 zł, w tym dofinansowanie unijne wyniesie 3.501.530,54 zł.
Do realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia gmina przygotowywała się od kilku lat. Opracowanie wniosku poprzedziły  spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, ponieważ gmina chciała pozyskać jak największe poparcie społeczeństwa, a także zaangażowanie organizacji pozarządowych. Martwił jedynie nikły odzew ze strony szprotawian. Na etapie planowania tylko Stowarzyszenie „Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku” przedstawiło  kompleksowy plan działania w przyszłym Centrum na rzecz społeczeństwa, co znalazło swoje odzwierciedlenie w złożonym wniosku o dofinansowanie. Bowiem zgodnie z unijnymi wytycznymi, by działać  w zrewitalizowanym budynku nie wystarczy jedynie chęć organizacji do posiadania lokalu i realizowania w nim swoich celów statutowych. Trzeba mieć pomysł, jak poprzez swoje działania przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców z obszaru rewitalizowanego i  jak pomóc im w społecznym zintegrowaniu się.
 
20 kwietnia  br., w szprotawskim ratuszu odbyło się kolejne, otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi dotyczące planów wykorzystania byłego budynku Klasztoru Magdalenek na szprotawskie Centrum Aktywności Społecznej. Inicjatorami spotkania byli Burmistrz Szprotawy i Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa. Rada, doceniając ogromny wkład i zaangażowanie SzUTW w projekt uważa jednak, że także inne organizacje powinny móc działać w przyszłości w Centrum, a być może przez swoją nieuwagę przegapiły proces zgłaszania pomysłów na rzecz lokalnej społeczności.
Niestety również i to spotkanie miało niewielki odzew.
 
- Gmina podjęła trud przygotowania GPR i w jego ramach opracowała zarówno działania twarde (przebudowę budynku), jak i miękkie (pomysły na integrację społeczną). Czekaliśmy na aktywność trzeciego sektora, organizując wiele spotkań i informując o projekcie, lecz odzew był niewielki - powiedział prowadzący spotkanie Paweł Chylak Zastępca Burmistrza. – Chcieliśmy, by każda lokalna organizacja działająca w Szprotawie zgłosiła swój pomysł, lecz aktywny okazał się jedynie SzUTW, stąd jego pomysły i potrzeby znalazły odzwierciedlenie w złożonym wniosku. Dzisiaj jednak chcemy dać szansę również innym organizacjom na wpisanie się z konstruktywnymi pomysłami w działalność przyszłego Centrum – dodał.
 
W dalszej części spotkania Barbara Wierzbicka pracownik Urzędu Miejskiego w Szprotawie omówiła działania rewitalizacyjne w „Magdalenkach”.
 
- Budynek musi żyć i musi być czynny społecznie. Jest to niezbędne minimum, by gmina mogła rozliczyć wniosek i nie musiała zwracać dotacji – podkreśliła Barbara Wierzbicka. Zgodnie z zapisami wniosku gmina musi zagospodarować budynek na cele społeczne, kulturalne, turystyczne i gospodarcze. W pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku realizowane będą cele społeczno- gospodarcze. Ma tam powstać kawiarnia, która będzie powadzona przez osoby zatrudnione w spółdzielni socjalnej. Pierwsze piętro przeznaczone zostanie na cele społeczne. Pomieszczenia tej kondygnacji zajmowane będą przez organizacje pozarządowe. Działalność Izby Historii to cel kulturalny. Jej pomieszczenia będą znajdowały się na drugim piętrze. W pomieszczeniach ostatniej kondygnacji czyli na poddaszu realizowany będzie cel turystyczny. Będzie tu prowadzony punkt informacji turystycznej oraz promocji gospodarczej. Wszystkie pomieszczenia udostępniane będą odpłatnie.
 
Podsumowując dotychczasowe działania w obszarze rewitalizacji dawnego klasztoru, należy podkreślić że gmina przede wszystkim musi wypełnić zobowiązania założone we wniosku, by nie stracić dotacji. Zapraszamy zatem do współpracy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe z ciekawymi pomysłami, które można zrealizować w formule miękkich projektów.
 
 
Wszelkie uwagi, pomysły należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją