Organizacje pozarządowe

  • 04-05-2016

Organizacje pozarządowe

Gmina Szprotawa, której celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, docenia aktywność społeczną w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Dlatego deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zamierza realizować zadania własne, wspólnie z sektorem NGO.
 
Szczegółowych informacji nt. współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami udziela:

Wydział Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ul. Plac Kościelny 2, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 07 72,
e-mail
(Budynek CAS, pokój nr 306, III piętro)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją