Sołectwa i Miejscowości

 • 03-03-2016

Sołectwa i Miejscowości Gminy Szprotawa

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Obszar i zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa. Sołtys oraz rada sołecka są wyłaniani przez stałych mieszkańców danego sołectwa w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania na zebraniu wiejskim. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie ogółu mieszkańców, organem wykonawczym - sołtys, który ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy, jednak nie ma tam prawa głosu. Organem doradczym jest zaś rada sołecka. Zebranie wiejskie jest przykładem realizacji idei demokracji bezpośredniej, podczas którego artykułowane są najważniejsze problemy mieszkańców sołectwa.
Sołectwo może obejmować jedną miejscowość (np. wieś bądź przysiółek), część miejscowości lub kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być także ustanowione kilka sołectw.
 
W Gminie Szprotawa jest 17 sołectw i 22 miejscowości.
 

Sołectwa

 1. Henryków  - Monika Kubik (wybory 19 marca 2019 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 2. Dzikowice - Maciej Pachurka (wybory 19 marca 2019 r.) + Rada Sołecka 7 osób,
 3. Leszno Dolne - Zofia Barszcz (wybory 21 marca 2019 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 4. Leszno Górne - Marek Łukaszka (wybory 21 marca 2019 r.) + Rada Sołecka 7 osób,
 5. Wiechlice -  Ilona Burzyńska (wybory 26 marca 2019 r.) + Rada Sołecka 7 osób,
 6. Cieciszów - Piotr Pawłowski (wybory 26 marca 2019 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 7. Nowa Kopernia - Jan Ryszawy (wybory 8 kwietnia 2019 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 8. Witków - Sylwester Michalak (wybory 5 kwietnia 2019 r.) + Rada Sołecka 7 osób,
 9. Siecieborzyce - Jadwiga Turek (wybory 5 kwietnia 2019 r.) + Rada Sołecka 7 osób,
 10. Sieraków -  Krystyna Matczak (wybory 3 kwietnia 2019 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 11. Kartowice - Anna Poleszczuk (wybory 3 kwietnia 2019 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 12. Bobrowice  - Marcin Matuszczak (wybory 8 kwietnia 2019 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 13. Długie - Stanisław Mandrak (wybory 9 kwietnia 2019 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 14. Borowina - Ewelina Oszmaniec (wybory 9 kwietnia 2019 r.) + Rada Sołecka 5 osób,
 15. Pasterzowice - Agnieszka Wardziak (wybory 11 kwietnia 2019 r.) + Rada Sołecka 6 osób,
 16. Dziećmiarowice - Jarosław Zubal (wybory 11 kwietnia 2019 r.) + Rada Sołecka 5 osób
 17. Szprotawka - Ryszard Czuchraj + Rada Sołecka 5 osób

Miejscowości

 1. Bobrowice
 2. Biernatów
 3. Borowina
 4. Buczek
 5. Cieciszów
 6. Długie
 7. Dziećmiarowice
 8. Dzikowice
 9. Henryków
 10. Kartowice
 11. Kopanie
 12. Leszno Dolne
 13. Leszno Górne
 14. Nowa Kopernia
 15. Pasterzowice
 16. Polkowiczki
 17. Rusinów
 18. Sieraków
 19. Siecieborzyce
 20. Szprotawka
 21. Wiechlice
 22. Witków
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją