Oświata

  • 03-03-2016

Oświata

SZKOŁY PODSTAWOWE
 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie
ul. Kopernika 22, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 2402
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie
ul. Sobieskiego 58, 67-300 Szprotawa
tel. +48 376 5907
 
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach
ul. Brzozowa 17, Wiechlice, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 39 54
 
PRZEDSZKOLA
 
Przedszkole Komunalne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Szprotawie
ul. Rolna 1, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 3304, +48 68 376 2481
e-mail
http://p1-szprotawa.edupage.org/?
 
Przedszkole Komunalne Nr 2 w Szprotawie
ul. Parkowa 4a, 67-300 Szprotawa
  • Filia przy ul. Sobieskiego 58a, 67-300 Szprotawa
    tel. +48 68 376 3338
Przedszkole Komunalne Nr 3 „Pod Dębami” w Szprotawie
ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie
ul. Koszarowa 10, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 2411
fax +48 68 376 3028
e-mail
www.zsz54.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej

Henryków 54, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 25 17, +48 68 376 25 17, 601 498 136
fax +48 68 376 24 89
e-mail
http://rolniczak-henrykow.pl/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie
ul. Niepodległości 7, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 2566
faks +48068 376 4594
e-mail
 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy
ul. Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 5879
 
Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach
ul. Jesionowa 3, Wiechlice, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 2255
e-mail

Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia
ul. M. Konopnickiej 4, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 2416
e-mail
http://www.psmszprotawa.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją