Klub Abstynenta Maratończyk

  • 04-03-2016

Klub Abstynenta Maratończyk

Klub Abstynenta "Maratończyk" 
ul. Krasińskiego 23, III piętro,
67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 4932, 512 822 607

Klub czynny jest:
od poniedziałku do piątku, w godz. od 11.00 do 14.00 i od 15.00 do 18.00

W każdą środę w sali mityngowej klubu odbywają się mitingi "AA".
Ponadto w każdą trzecią środę miesiąca odbywa się miting otwarty dla osób współuzależnionych i sympatyków AA.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Klubu.

W ramach funkcjonowania Klubu prowadzone jest:
- udzielanie informacji osobom zainteresowanym uzależnieniem alkoholowym;
- udostępnianie świetlicy uzależnionym w celach terapeutycznych;
- udostępnianie literatury i innych materiałów w celu propagowania trzeźwości i poznawania choroby;
- organizowanie indywidualnych wyjazdów na leczenie odwykowe w ośrodkach lecznictwa;
- organizowanie wyjazdów na imprezy ruchu trzeźwościowego;
- organizowanie wyjazdów na rekolekcje trzeżwościowe;
- organizowanie prelekcji i pogadanek na temat uzależnienia;
- prowadzenie mitingów grupy samopomocowej w każdą środę od godz: 17:00;
- przeprowadzanie badań przez biegłych sądowych psychologa i psychiatrę w każdą środę od godz. 13:00 do godz 15:00;
- udzielanie pomocy osobom utrzymującym dalsze trzeźwienie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją