Program współpracy

  • 04-05-2016

Programy współpracy i sprawozdania

Gmina Szprotawa współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812, z 2021 r. poz. 2490), będących zadaniami własnymi gminy. Co roku też uchwalany jest Program współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program współpracy w 2023 r.

Program współpracy w 2022 r.

Program współpracy w 2021

Program współpracy w 2020 r.

Program współpracy w 2019 r.

Program współpracy w 2018 r.

Program współpracy w 2017 r.

Program współpracy w 2016 r.

Program współpracy w 2015 r.

Archiwum

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją