RDPPGS

  • 19-10-2023

RDPPGSz I KADENCJI (lata 2014-2016)

Informacje o działaności RDPPGSz I kadencji.
SKŁAD OSOBOWY RADY I kadencji
 
Wanda Wilanowska - Przewodnicząca RDPP, przedstawicielka Polskiego Związku Rencistów Emerytów i Inwalidów,
Jarosław Zubal - Wiceprzewodniczacy RDPP, radny Rady Miejskiej w Szprotawie,
Joanna Dudek - Sekretarz RDPP, pracownik Wydziału Rozwoju Gminy UM w Szprotawie
Maria Elżbieta Janas-Plucińska - członkini RDPP, przedstawicielka Szprotawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Karina Jarosz - członkini RDPP,  Sekretarz Gminy Szprotawa,
Radosław Szwaja - członek RDPP, przedstawiciel Klubu Sportowego "SZPROTAVIA",
Andrzej Czeczko - członek RDPP, przedstawiciel Fundacji Spełnienie,
Roman Pakuła - członek RDPP, radny Miejskiej w Szprotawie.
 
 
 
 
 
W związku ze złożeniem w dniu 05.01.2015 r. wniosku przez pana Tomasza Mendrek ws. jego rezygnacji z członkostwa w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa na lata 2014-2016 zarządzeniem Nr 2/2015 z dnia 9 stycznia br. Burmistrz odwołał pana Tomasza Mendrek z pełnienia funkcji członka tej Rady. Następnie uruchomiona została procedura naboru uzupełniającego kandydatów organizacji pozarządowych na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa I kadencji. 
 

Z powodu braku zgłoszeń w pierwszym terminie, powtórnie ruszyła procedura naboru uzupełniającego kandydatów organizacji pozarządowych na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa I kadencji.

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o naborze uzupełniającym kandydatów na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawy I kadencji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją