RDPPGS

  • 01-12-2016

RDPPGSz III KADENCJI (lata 2020-2023)

Informacje o działaności RDPPGSz III kadencji.

13.11.2019 zakończyła się II kadencja szprotawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ogłoszona została procedura naboru 4 kandydatów organizacji pozarządowych do kolejnej Rady. Terminy, zasady zgłaszania kandydatów do RDPP III kadencji przez organizacje oraz wybór przedstawicieli przez Burmistrza Szprotawy i Radę Miejską w Szprotawie znajdziecie Państwo w linku Nabór do RADY III kadencji
 
 
27 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady, która działalność swoją zakończy w 2023 roku.
 
W związku ze śmiercią radnej pani Józefy Śliskiej, która pełniła funkcję członka RDPP z ramienia RM w Szprotawie, w dniu 20.01.2021 r. Burmistrz Szprotawy zawnioskował o desygnację nowego przedstawiciela organu uchwałodawczego. Rada Miejska wskazała swojego przedstawiciela w drodze uchwały Nr XXIX/219/2021 z 3 marca 2021.
 
Zadania RDPP
Rada m.in. konsultuje i opiniuje projekty gminnych uchwał, które wiążą się z funkcjonowaniem lokalnych stowarzyszeń. Wspiera dialog pomiędzy gminą a sektorem ngo poprzez różne działania, w tym organizację wydarzeń integrujących szprotawian.
Rada zaprasza zarówno przedstawicieli organizacji, jak i poszczególnych obywateli do zgłaszanie swoich uwag i pomysłów, które pomogą w rozwijaniu postaw prospołecznych w naszej gminie. Zachęca też do dzielenia się problemami, z którymi borykają się szprotawskie ngo-sy.
SKŁAD RADY
 
PrzewodniczącaUrszula Borsuk, Międzygminne Centrum Integracji Społecznej WINDA w Szprotawie.
Wiceprzewodniczący  – Stefan Gołek, radny miejski.
Sekretarz Rady - Joanna Dudek inspektor w Wydziale Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.
Pozostali członkowie Rady:
Maciej Siwicki - radny miejski,
Halina Kanyi-Maina - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Szprotawie,
Ryszard Żmuda - Organizacja Powiatowa Ligi Obrony Kraju w Szprotawie,
Kamila Czop-Sasin - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Podaruj Radość w Szprotawie,
Małgorzata Serafin – Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją