Aktualności

  • 24-01-2020

Blisko milion dla organizacji pozarządowych

Z początkiem roku mamy dobre informacje dla organizacji pozarządowych. Zarząd województwa przyjął uchwały w sprawie 7 konkursów na wsparcie zadań w obszarze kultury, turystyki regionalnej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dofinansowane zostaną działania na rzecz seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją