Aktualności

  • 01-12-2020

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją