Aktualności

  • 05-07-2021

Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności? Złóż wniosek o dofinansowanie Twojego pomysłu do „Działaj Lokalnie”!

Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich ogłasza nabór w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków do 23 maja 2021 r.
W bieżącym konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, jak również wpływają na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
 
Szczegółowe informacje: http://fundacja-host.beep.pl/?p=3877#more-3877
 
Dodatkowych informacji dotyczących realizacji projektów oraz metody opracowania wniosku aplikacyjnego udzielają koordynatorzy programu “Działaj lokalnie” w biurze Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”:
Marta Moskwa – Koordynator programu pod numerem tel. (68) 3888 431, lub 664 921 399,
Joanna Roszczuk – Asystent koordynatora pod numerem tel. (68) 3888 431,

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją