Aktualności

  • 04-08-2021

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Termin zgłaszania kandydatów upływa 16 lipca 2021 r.
Więcej informacji w ogłoszeniu do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją