Aktualności

  • 08-11-2021

Czekamy na uwagi

Burmistrz Szprotawy ogłasza adresowane do organizacji pozarządowych konsultacje przepisów prawa miejscowego, które potrwają od 8 do 15 listopada br.
Ich przedmiotem są projekty dwóch uchwał gminnych:
- Program współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku (pobierz projekt) oraz
- Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2022 rok (pobierz projekt).
 
- Konsultacje polegają na przedstawieniu przez organizację lub inny podmiot trzeciego sektora, pisemnej opinii o projekcie uchwały - mówi burmistrz Mirosław Gąsik. Zachęcam do włączenia się w ten proces wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe. Dzięki Państwa uwagom uda nam się wypracować najbardziej optymalne przepisy prawa gminnego, w oparciu o które prowadzona będzie przyszłoroczna współpraca trzeciego sektora ze szprotawskim samorządem.
 
Więcej szczegółów w ogłoszeniu Burmistrza Szprotawy i w BIP Urzędu Miejskiego w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją