Aktualności

  • 10-01-2022

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

31 grudnia 2021 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie prowadzenia żłobka”.
Protokół z posiedzenia komisji do pobrania

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją