Aktualności

  • 10-01-2022

NABÓR PRZEDSTAWICIELI DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin zgłaszania kandydatów upływa 10 stycznia 2022 r.
Szczegóły naboru oraz formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej w ogłoszeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją