Aktualności

  • 12-12-2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz szprotawy ogłasza konkurs w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie prowadzenia żłobka”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją