Aktualności

  • 23-01-2023

OTWARTY KONKURS OFERT

11 stycznia 2023 r.  Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją