Zwolnienia od podatku

  • 17-05-2016

Zwolnienia od podatku

POMOC DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Mając na uwadze przyspieszenie rozwoju gospodarczego Szprotawy, jak również przeciwdziałanie utrzymującemu się wysokiemu w gminie bezrobociu, zapisami uchwały o pomocy de minimis wprowadza się zwolnienia od podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Jednocześnie uwzględniając trudną sytuację na rynku pracy osób po 50 roku życia, jak również absolwentów szkół policealnych i wyższych, wprowadza się powyższą uchwałą zapisy zachęcające przedsiębiorców do zatrudniania tej grupy osób.

UCHWAŁA NR XLIX/316/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa <<POBIERZ PLIK>>.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją