Dokumenty

  • 23-05-2016

Dokumenty

MATERIAŁY DO POBRANIA

  • Uchwała RM w Szprotawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2017 rok - pobierz
  • Zarządzenie nr 0050/78/2016 Burmistrza Szprotawy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego do weryfikacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szprotawa - pobierz
          -  Protokół zespołu opiniującego z wyboru zadań - pobierz
  • Zarządzenie nr 0050/116/2016 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad głosowania zadań do budżetu obywatelskiego - pobierz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją