Niezbędnik Wnioskodawcy

  • 23-05-2016
  • Autor: Grażyna Boczniewicz

KRYTERIUM

     Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego może dokonać każdy mieszkaniec naszej gminy, który w roku 2018 kończy 16 lat oraz instytucje publiczne, 
            organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Gminy
            Szprotawy.
 
    Propozycje zadań należy zgłaszać na obowiązującym formularzu.
 
    Każdy indywidualny wniosek może zawierać maksymalnie 5 zadań.
 
      Propozycje zadań dotyczą napraw, remontów i inwestycji zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szprotawy.
 
 
 
 
 
Napisz wniosek do Budżetu Obywatelskiego !
 
  
 
Na Państwa propozycje czekamy do 31 lipca 2018 roku. Formularze można składać w Urzędzie Miejskim w Szprotawie (Biuro Obsługi Klienta) oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail pod warunkiem, iż formularz będzie stanowił skan oryginalnego dokumentu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją