Współpraca zagraniczna

  • 21-10-2016

Miasta partnerskie

Gmina Szprotawa utrzymuje kontakty partnerskie z dwoma niemieckimi miastami: Gevelsbergiem – miastem w północnej części Westfalii i Sprembergiem – położonym w Brandenburgii. We wrześniu 2016 roku do grona miast partnerskich Szprotawy dołączyło miasto Umań z Ukrainy.
 
Pierwsze kroki zmierzające do nawiązania współpracy zagranicznej podjęła Szprotawa już w latach 70-tych XX wieku. Celem tych kontaktów była i jest do dzisiaj chęć poznania innych kultur i narodowości, wymiany myśli i doświadczeń, ale przede wszystkim chęć przełamania istniejących barier transgranicznych i wzajemnych uprzedzeń.
Początkowo współpraca zagraniczna opierała się na nieformalnych wyjazdach i spotkania osób prywatnych, które z czasem przybrały bardziej oficjalne i zorganizowane ramy. Obecne kontakty obejmują wiele, różnych obszarów życia społecznego: oświatę, kulturę, sport, wspólne wymiany młodzieży i spotkania seniorów, współpracę pomiędzy jednostkami straży pożarnej, czy jednostkami pomocy społecznej.
 
Wspólne działania przyczyniają się do zatarcia różnic językowych, specyfiki miast, czy nawet odległości. Co więcej, ciągle rozwijająca się więź przyjaźni pomiędzy Szprotawą, a jej miastami partnerskimi świadczy o umocnieniu tej współpracy i o chęci do kontynuowania rozpoczętych już działań integracyjnych.  
 
                                                                          

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją