Cieciszów

  • 28-10-2016

Cieciszów

POŁOŻENIE

Miejscowość położona jest we wschodniej części Gminy Szprotawa, granicząc z Gminą Niegosławice.
Ogólna powierzchnia Sołectwa wynosi 647,07 ha tj. 6,47 km2.

ORGAN SOŁECTWA

Sołtysem wsi jest Piotr Pawłowski.
Działalność sołtysa wspiera Rada Sołecka, składająca się z 5 osób.
Statut Sołectwa Cieciszów

DEMOGRAFIA

Cieciszów zamieszkuje 108 osób.

HISTORIA

Miejscowość ta 1260 r. wystąpiła w źródłach jako Cecis villa, w 1283 Schisdorph, a około r. 1300 jako Cysdorf. W XV i XVI wieku wieś należała do rodu von Kittlitz, a następnie do von Landskron. W latach 1687/1688 jako właściciela wsi odnotowano Christopha von Landscrona. Później dobra w Cieciszowie były własnością Georga Sigmunda von Lestwitza, wymienionego w źródłach w 1718 r., a po nim, rodziny von Schellendorf. W latach 1786-1787 w Cieciszowie znajdował się pałac, a także folwark i młyn. W 1826 r. majątek nabył Gustaw Louis von Kessel – inicjator budowy cieciszowskiej rezydencji. Jego rodzina zarządzała dobrami jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. Majątek był przez wiele powojennych lat zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. Obecnie stanowi własność prywatną.  

ZABYTKI I ATRAKCJE TURYSTYCZNE

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNY
 
Położony jest we wschodniej części wsi, nad rzeką Szprotawa. Zbudowany w 1790 roku, przebudowany w 2. poł. XIX wieku. Budowla klasycystyczna, murowana z cegły, na planie zbliżonym do kwadratu, z ryzalitem w fasadzie, zamknięta czterospadowym dachem z belwederem, który oświetla centralnie umieszczony hall z klatką schodową. Prawdopodobnie istniało w tym miejscu starsze założenie mieszkalno-gospodarcze o walorach obronnych.
Do zespołu pałacowego przynależą: pałac, budynek bramny, budynek gospodarczy z bramą, czworak, stajnia i dwa budynki gospodarcze. Budynek bramny został zbudowany w 1749 roku, w stylu barokowym. W sąsiedztwie pałacu znajduje się park z XVIII wieku oraz kamienny drogowskaz.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją