Spremberg

  • 28-10-2016

Współpraca ze Sprembergiem

 
 
SPREMBERG - jedno z miast partnerskich Szprotawy, położone w Brandenburgii w Niemczech. Pierwsze, nieformalne, kontakty między obu miastami rozpoczęły się już w latach 70-tych XX w. Oficjalne porozumienie zostało podpisane 12 czerwca 1999 roku, jako wyraz odnowienia i umocnienie dotychczasowej współpracy. Rozwijająca się ciągle partnerstwo obejmuje m.in. szkoły, sportowców, emerytów i rencistów oraz zespoły śpiewacze.
 
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA  www.spremberg.de 

Wspólna biesiada

 
Obchody jubileuszu 15-lecia współpracy Szprotawy i Sprembergu już za nami. W piątek, 30.05.2014 r., podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie burmistrzowie obu miast podpisali deklarację umocnienia umowy o współpracy partnerskiej. Po części oficjalnej wszyscy goście udali się do parku przy Szprotawskim Domu Kultury, na biesiadę integracyjną.

Na scenie zaprezentowały się zaproszone zespoły folklorystyczne ze Szprotawy i Sprembergu - zagrały Fajna Ferajna i De Włoders oraz Trachtenkapelle ze Sprembergu.
Następnie zorganizowana została wspólna biesiada, nawiązująca do kultury i tradycji niemieckich. Poprowadziła ją Kapela Bayerock z Górnego Śląska, która grała folklor tyrolski i bawarski, w języku niemieckim, śląskim i polskim. Muzycy wystąpili w oryginalnych strojach bawarskich.

Spotkanie w parku miało charakter imprezy otwartej. Obok uczestników projektu mogli wziąć w niej udział wszyscy chętni. Było wspólne śpiewanie popularnych piosenek polskich i niemieckich, gry, konkursy, zabawy zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Gmina Szprotawa otrzymała blisko 14 tys. euro dofinansowania do organizacji Jubileuszu. Pozytywną decyzję podjęła Komisja Oceniająca Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Kwota wydatków kwalifikowalnych oszacowana została na poziomie 14.618,00 euro, z czego dofinansowanie EFRR i budżetu państwa wynosi 95% tj. 13.887,10 euro.
 

Jubileusz współpracy ze Sprembergiem

W piątek, 30.05.2014 r. w Szprotawie odbyły się uroczystości Jubileuszu 15-lecia współpracy naszej gminy ze Sprembergiem. W ratuszu podczas uroczystej sesję Rady Miejskiej burmistrzowie obu miast podpisali deklarację umocnienia umowy o współpracy partnerskiej.

Uroczystość rozpoczęło odegranie hejnałów Szprotawy i Sprembergu. Podczas sesji można było obejrzeć prezentację podsumowującą 15 lat współpracy. Nie zabrakło także okolicznościowych wystąpień przedstawicieli obu miast. – Młode pokolenie naszych krajów łączy dostęp i umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii. Język internetu i krótkich wiadomości tekstowych jest wspólny i zrozumiały. Trzeba to wykorzystać – podkreśla burmistrz Józef Rubacha. – Chcielibyśmy, aby jak najwięcej uczniów korzystając z projektu, mogło poznawać sąsiedni kraj, zwyczaje, tradycje. Dla wielu może to być podstawą do zainteresowania ofertą edukacyjną wyższych uczelni – dodaje burmistrz.

Radni rady miejskiej przyjęli jubileuszowe oświadczenie, a burmistrzowie podpisali deklarację umocnienia umowy o współpracy partnerskiej. Następnie wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szprotawie. Po południu rozpoczęła się zabawa integracyjna przy Szprotawskim Domu Kultury.

Umowa o współpracy gospodarczej ze Sprembergiem zawarta

W piątek, 11 sierpnia 2017 r., podczas konferencji Jahresempfang w Sprembergu Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha oraz Burmistrz Sprembergu Christine Herntier podpisali porozumienie kooperacyjne w zakresie współpracy gospodarczej pomiędzy Szprotawą a Sprembergiem.
Celem porozumienia jest partnerska współpraca w zakresie wzmacniania stref gospodarczych w miastach Spremberg i Szprotawa poprzez opracowywanie nowych płaszczyzn oraz wspólnych koncepcji rozwoju, a także realizację długotrwałych projektów infrastrukturalnych.
W katalogu zawartych do realizacji zadań znalazły się takie zagadnienia jak:
  • obustronne wspieranie w zakresie zapewnienia fachowej siły roboczej,
  • wspólne wspieranie współpracy ze szkołami zawodowymi, organizowanie wymian szkolnych i praktyk zawodowych,
  • obustronne wspieranie i włącznie się w projekty promujące współpracę gospodarczą.
Już na przełomie września i października zorganizowane zostanie spotkanie gospodarcze w Parku Przemysłowym Schwarze Pumpe skierowane do przedsiębiorców ze Szprotawy i Sprembergu, którzy pragną rozwijać działalność i pozyskiwać partnerów biznesowych po drugiej stronie granicy.
 
Porozumienie do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją