Gospodarka niskoemisyjna

  • 27-06-2018

Pozytywna weryfikacja II aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zweryfikował projekt II Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawy na lata 2016 – 2020 i w dniu 21.06.2018 r. wydał pozytywną opinię. Opinia WFOŚiGW jest gminie niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją