Gospodarka niskoemisyjna

  • 11-02-2021

Pozytywna weryfikacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa

Pismem z 4 lutego 2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zawiadomił o pozytywnej weryfikacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa do roku 2027”.
Pozytywna opinia WFOŚiGW niezbędna jest przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne na realizację inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją