Aktualności

  • 29-12-2017

Zmiany w umowie o dofinansowanie przedszkola

28 grudnia 2017 r. burmistrz Józef Rubacha podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  
 
Aneks dotyczył dostosowania całkowitych nakładów projektu do wartości poprzetargowych z tytułu wyłonionych wykonawców na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu uległa całkowita wartość projektu, która wynosi 5.353.951,97 zł i kwota wydatków kwalifikowalnych kształtująca się na poziomie 4.665.458,87 zł. W ślad za tym gmina otrzyma dotację w wysokości 3.965.639,95 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją