Aktualności

  • 20-06-2018

Spełnione marzenia – przedszkole otwarte

Przecięcie wstęgi, poświęcenie budynku, występy artystyczne dzieci to wszystko odbyło się w piątek, 15 czerwca br., podczas uroczystego otwarcia samorządowego przedszkola, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00, na placu przed wejściem głównym do budynku. Wśród zaproszonych osób obecni byli: Dorota Matuszak przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego, Wioletta Markulak i Zbigniew Gładki przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Monika Tkacz Porucznik 11. Batalionu Dowodzenia z Żagania, Józef Rubacha Burmistrz Szprotawy wraz z zastępcą Pawłem Chylakiem i Jadwigą Nowak Skarbnikiem Gminy, Proboszcz ks. Ryszard Grabarski, Andrzej Skawiński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z wiceprzewodniczącym Władysławem Sobczakiem, radni, dyrektorzy przedszkoli i szkół oraz instytucji kultury, sołtysi, prezesi i kierownicy jednostek podległych gminie, generalny wykonawca, inspektor nadzoru inwestycji oraz dzieci wraz z wychowawcami i rodzicami. Proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie, ks. Ryszard Grabarski, pobłogosławił i poświęcił obiekt. Otwarcia przedszkola poprzez przecięcie wstęgi dokonała delegacja dzieci z przedszkola wraz z Dorotą Matuszak przedstawicielem Marszałka Województwa Lubuskiego, Józefem Rubachą Burmistrzem Szprotawy, Józefem Kołodziejem wykonawcą, Kacprem Lindmajerem kierownikiem robót oraz  Małgorzatą Miszczak dyrektorem przedszkola.
Po oficjalnym otwarciu przedszkola wszyscy goście, w tym rodzice i dzieci, przeszli do sali wielofunkcyjnej, gdzie burmistrz, generalny wykonawca i dyrektor przedszkola podziękowali osobom zaangażowanym w tę inwestycję. Dorota Matuszak w imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego pogratulowała finału zrealizowanej inwestycji unijnej ze środków Lubuskiego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Podziękowanie za zaproszenie na uroczystość na ręce Burmistrza Szprotawy złożył w liście Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak składając gratulacje i powinszowania z finalizacji przedsięwzięcia, a dyrekcji i nauczycielom życzył radości i satysfakcji z pracy na rzecz dzieci <do pobrania>. W liście zaś Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska życzyła przedszkolakom samych wspaniałych chwil oraz ciekawych i twórczych zabaw, a rodzicom poczucia, że ich dzieci znajdują się w dobrych i kochających rękach <do pobrania>. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak życzyła wszystkim zaangażowanym w budowę przedszkola oraz władzom lokalnym dalszych sukcesów <do pobrania>. Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez poszczególne grupy dzieci pod nadzorem ich wychowawców.
Po zakończeniu wszyscy goście, w tym rodzice mieli możliwość zwiedzenia całego obiektu i wpisania się do księgi pamiątkowej. Na ręce pani dyrektor przekazano wiele kwiatów, życzeń i upominków. Dzieci zaś obdarowano upominkami od sponsorów, którymi byli: P.P.H.U „JokPol” z Lasek, Hydro-Eco Technika Grzewcza ze Szprotawy, Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. Oddział w Szprotawie oraz Kancelaria Brokerska Błaszczyk Sp. z o.o. z Zielonej Góry.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Spełnione marzenia – przedszkole otwarte

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją