Aktualności

  • 11-08-2017

Pierwsze odkrycia archeologiczne w Magdalenkach

Średniowieczne mury kamienne oraz ceglana zabudowa nowożytna to pierwsze odkrycia jakie miały miejsce podczas prac remontowo-budowlanych w dawnym klasztorze pw. św. Marii Magdaleny, przy Placu Kościelnym 2 w Szprotawie. Konieczne będą badania architektoniczne.
Badania archeologiczne trwają od połowy czerwca br. Prowadzone są trójtorowo przez Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską mgr Aliny Jaszewskiej z Zielonej Góry. Ratownicze badania wykopaliskowe rozpoczęto w miejscu przyszłej dobudówki, gdzie powstanie winda. Założono sieć sondaży archeologiczno-architektonicznych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obecnie istniejącego budynku. Podczas prac odsłonięto m.in. relikty architektoniczne skrzydła dawnego klasztoru. Najstarsze z nich można datować na początek XIV wieku. Odkryto również pozostałości młodszej zabudowy pochodzącej z XVII, XVIII i XIX wieku. Natrafiono także na ślady cmentarzyska ciałopalnego związanego z osadnictwem ludności kultury łużyckiej epoki żelaza. Pozyskano liczne zabytki ruchome, typu ułamki naczyń glinianych, kafli piecowych, monety, wyroby z żelaza, brązu, miedzi i srebra. Są to w większości znaleziska o późnośredniowiecznej i nowożytnej metryce. Odsłonięte relikty zostaną przebadane przez specjalistów z zakresu historii architektury i sztuki. Obecnie prace koncentrują się na piwnicach zachowanego budynku dawnego klasztoru. Lubuski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze nakazał konieczność przeprowadzenia badań architektonicznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Pierwsze odkrycia archeologiczne w Magdalenkach

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją