Aktualności

  • 13-11-2017

Przebudowa Magdalenek przebiega sprawnie

Nieużytkowany od kilku lat budynek po dawnym klasztorze Magdalenek przechodzi gruntowną przemianę. Położony w samym centrum śródmieścia pustostan zostanie zagospodarowany na Centrum Aktywności Społecznej. Wykonawca konsekwentnie dąży do zrealizowania inwestycji w terminie.
Prace budowlano-montażowe przebiegają bez większych utrudnień. Na parterze wylana została posadzka. Położono tynki renowacyjne. Na II kondygnacji budynku montowane są sufity podwieszane. Na poddaszu zostały postawione ścianki działowe oraz wykonywane są wewnętrzne instalacje elektryczne, klimatyzacji i wentylacji. Jednocześnie kontynuowane są badania konserwatorsko-archeologiczne i architektoniczne, które zakończą się do końca tego miesiąca.
Dobiegają końca prace związane z wykonaniem centralnego ogrzewania. W bieżącym tygodniu wykonawca przystępuje do wymiany stolarki okiennej.
Zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytkowania ma nastąpić do 31.07.2018 r.
 
Przypomnijmy!
Pomysł zagospodarowania budynku na cele społeczno-kulturalne podlegał konsultacjom społecznym i uzyskał pozytywną opinię szprotawskiej Rady Miejskiej oraz Zarządu Województwa Lubuskiego.
Inwestycja jest realizowana w ramach programu rewitalizacji, na którą gmina pozyskała 3,5 mln złotych w ramach RPO-Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Przebudowa Magdalenek przebiega sprawnie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją