Aktualności

  • 12-12-2018

Burmistrz na placu budowy

Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik w poniedziałek, 10 grudnia br., zapoznał się ze stanem prac budowlanych w budynku po dawnym klasztorze Magdalenek. Przebudowany pustostan zagospodarowany zostanie na Centrum Aktywności Społecznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace budowlano-montażowe związane z przebudową i rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie rozpoczęły się wiosną ubiegłego roku i powoli dobiegają końca. Według założeń projektowych budynek ma spełniać jednocześnie kilka funkcji, tj. społeczne, kulturalne, turystyczne, gospodarcze, rekreacyjne i edukacyjne. Na parterze ma być prowadzony bar/ kawiarnia oraz punkt informacji turystycznej i promocji lokalnej przedsiębiorczości. Pierwsze piętro planuje się przeznaczyć dla senioralnych organizacji pozarządowych, drugie zaś na izbę historii. Poddasze przeznaczone będzie dla organizacji pozarządowych działających aktywnie na rzecz społeczności lokalnej. Podczas wizyty powstał pomysł, aby wyznaczyć pomieszczenie na działalność mniejszości etnicznych, zaś izbę historii rozszerzyć do rangi muzeum regionalnego.
Centrum Aktywności Społecznej ma być miejscem aktywizacji międzypokoleniowej i integracji działań w kierunku zapobiegania sytuacjom kryzysowym w sferze społeczno-gospodarczej. Więcej informacji na temat realizacji projektu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie www.szprotawa.pl zakładka „Magdalenki”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Burmistrz na placu budowy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją