Aktualności

  • 16-01-2019

Inwestycja w Magdalenkach zakończy się wiosną

Kwiecień br. to planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji unijnej inwestycji. Przebudowywany w centrum miasta zabytkowy budynek stanie się wkrótce atrakcyjnym miejscem integracji i aktywizacji dla mieszkańców gminy i turystów odwiedzających Szprotawę.
31.12.2018 r. Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”. W wyniku jego zawarcia wydłużeniu uległ termin rzeczowej i finansowej realizacji przedmiotowej inwestycji. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu ustalono na 08.04.2019 r., zaś finansowej na 08.05.2019 r. Obecnie gmina oczekuje na wykonanie przez Polską Spółkę Gazownictwa przebudowy przyłącza i podłączenia budynku do sieci gazowej. Wówczas wykonawca robót budowlano-montażowych będzie mógł kontynuować prace związane z zagospodarowaniem terenu i uruchomieniem kotłowni.     
 
Przypomnijmy!
Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie rewitalizacyjne polegające na przebudowie z rozbudową istniejącego budynku po dawnym klasztorze Magdalenek wraz z jego zagospodarowaniem oraz zmianą sposobu użytkowania. W budynku przebudowane zostały już poszczególne pomieszczenia. Dobudowano budynek parterowy wraz z windą zewnętrzną. W ramach zagospodarowania powstanie nowe dojście do budynku, chodnik, schody zewnętrzne, pochylnia dla osób niepełnosprawnych i parking. Teren uatrakcyjni ogród barokowy pełniący funkcję letniego ogródka i miejsca do odpoczynku.
Więcej informacji na temat realizacji projektu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie www.szprotawa.pl zakładka „Magdalenki”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją