Aktualności

  • 23-04-2019

Nowe życie w dawnym Klasztorze Magdalenek

Centrum Aktywności Społecznej, tak będzie nazywał się obiekt po dawnym klasztorze Magdalenek, w którym niebawem powstanie centrum społeczno-kulturalne. Znajdująca się w śródmieściu, przebudowywana i odbudowywana kilkukrotnie 700-letnia budowla odzyskała swoją świetność. Stała się ona wizytówką miasta oraz historyczno-kulturalną atrakcją turystyczną regionu.
W zeszłym tygodniu zakończyła się realizacja unijnej inwestycji rewitalizacyjnej pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”. Centrum będzie miejscem spełniającym jednocześnie kilka funkcji, tj. społeczne, kulturalne, turystyczne, gospodarcze, rekreacyjne, edukacyjne. Stworzone zostaną w nim dogodne warunki lokalowe do integracji i aktywizacji międzypokoleniowej.
Na parterze prowadzona będzie kawiarnia oraz punkt informacji turystycznej i promocji lokalnej przedsiębiorczości. Już w tym miejscu będzie można rozpocząć zwiedzanie budynku od obejrzenia zabytkowej renesansowej sali z wejściem do piwnicy gotyckiej. Udając się na pierwsze piętro dotrzemy do centrum seniora, w którym będą odbywały się różnorodne spotkania integracyjne oraz zajęcia edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców z terenu naszej gminy. Na drugim piętrze działalność swoją będzie prowadziła Izba Historii i Galeria Zbiorów Regionalnych. W tym miejscu będzie można zapoznać się z historią Szprotawy i okolic. Poddasze zaś wykorzystywane będzie na działalność Urzędu Miejskiego przez Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich, Biuro Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Centrum Usług Wspólnych. Na kondygnacji tej wyznaczone zostały trzy biura na działalność organizacji pozarządowych. Obiekt dysponuje windą, którą można bezpośrednio dostać się z zewnątrz do II piętra, z którego na poddasze prowadzą schody wyposażone w platformę dla niepełnosprawnych. W dobudówce znajduje się kotłownia oraz ogólnodostępne dla mieszkańców toalety. Wiosną i latem można podziwiać ten historyczny budynek korzystając z barokowego ogródka pełniącego funkcję miejsca do odpoczynku.
Projekt był jednym z podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
W wyniku jego realizacji nastąpiło przywrócenie dawnej świetności zabytkowego obiektu, a w efekcie długofalowym przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta i regionu.
Wartość projektu wyniosła 6.783.931,25 zł, z czego wysokość dofinansowania to 3.501.530,54 zł.
Więcej informacji na temat zrealizowanego projektu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie www.szprotawa.pl oraz partnera projektu Starostwa Powiatowego w Żaganiu www.powiatzaganski.pl , zakładki „Magdalenki”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Nowe życie w dawnym Klasztorze Magdalenek

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją