Komunikaty

 • 21-02-2019

Urząd Miejski czynny w najbliższą sobotę

W najbliższą sobotę, 23 lutego br. Urząd Miejski w Szprotawie będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00.
W tym dniu będzie można załatwić sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, w tym m.in.:    
 • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, dokonywanie wpisów zameldowań i wymeldowania;   
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz wydawanie dowodu osobistego uprawnionym do tego osobom;   
 • występowanie o nadanie lub zmianę numeru PESEL;   
 • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu;   
 • rejestracja utraty dowodów osobistych;   
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;   
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;   
 • rejestracja stanu cywilnego;   
 • przyjmowanie wniosków o zmianę imienia i nazwiska.   
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa. 
Ratusz w tym dniu otwarty będzie od strony wschodniej, wejście do USC (pokój nr 29).
Serdecznie zapraszamy!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją