Komunikaty

  • 27-02-2019

Konkursy na realizację zadań publicznych rozstrzygnięte

20 lutego 2019 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; (
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją