Komunikaty

  • 15-03-2019

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 18 do 24 marca 2019 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją