Komunikaty

  • 18-03-2019

Uwaga termin płatności!

Przypominamy, że termin płatności za roczne użytkowanie wieczyste gruntu upływa dnia 31.03.2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją