Komunikaty

  • 18-03-2019

Podpisz petycję w sprawie składowiska w Kartowicach!

Żądanie podjęcia stanowczych działań w sprawie kompleksowej i sprawnej kontroli bezpieczeństwa składowiska odpadów w Kartowicach zawarte jest w petycji do podpisania, której zapraszamy wszystkich mieszkańców Szprotawy i okolic.
W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szprotawie udostępniona została petycja do Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Ministrów Środowiska i Zdrowia z żądaniem wykonania badań oraz ekspertyz, a także przedłożenia przeglądu ekologicznego składowiska w Kartowicach.
Do petycji dołączone zostały kopie pism skierowane do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz Marszałek Województwa Lubuskiego zawiadamiające o podejrzeniu czynu zabronionego polegającego na niezgodnym z przepisami prowadzeniu składowiska w Kartowicach.
Wszystkich mieszkańców Szprotawy i okolic zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów i złożenia podpisów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją