Komunikaty

  • 20-03-2019

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego wydłużony

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można składać do 31 marca 2019 r.
 
W związku z wejściem w życie 6 marca br. ustawy z dnia 22.02.2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 428),  wydłużony został pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.
 
W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym terminie:
  • zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 r. (faktury zakupu ON za okres od 01.08 2018 r.  do 31.01.2019 r.),
  • wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją