Komunikaty

  • 02-04-2019

Konkurs dla NGO rozstrzygnięty

28 lutego br. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją