Komunikaty

  • 17-04-2019

Otwarty konkurs ofert dla NGO

11 kwietnia 2019 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Przygotowywanie i wydawanie posiłków w Zespole Przedszkolnym w Szprotawie przy ul. Waszyngtona 5 dla dzieci objętych pomocą społeczną”.
Treść zarządzenia do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją