Komunikaty

  • 10-05-2019

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej w Żaganiu informuje, że od 6 maja do 31 grudnia 2019 r. na terenie OSPWL Żagań odbywać się będą strzelania dzienne i nocne z użyciem amunicji bojowej.
Mając na względzie bezpieczeństwo ludności zamieszkującej tereny przyległe do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań oraz zapobieganie ewentualnym tragicznym wypadkom Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 06.05 do 31.12.2019 r. prowadzone będą strzelania dzienne i nocne amunicją bojową.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie OSPWL Żagań mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające stosowne zezwolenie. Każda osoba nielegalnie przebywająca na terenie poligonu, zatrzymana przez służby ochronne, będzie przekazana do dyspozycji Policji oraz Żandarmerii Wojskowej.
Granice obiektów wojskowych są oznaczone tablicami, które jednoznacznie informują o bezwzględnym zakazie wstępu. Są to miejsca niebezpieczne, w których nie mogą przebywać osoby cywilne zgodnie z Ustawą o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją